Service

TIRE & ALIGNMENT

ไม่ว่ารถคุณจะกินซ้าย กินขวา พวงมาลัยไม่ตรงหรือเพิ่งซ่อมช่วงล่างมาซึ่งทำให้มุมองศาล้อรถเปลี่ยนไป เรามีบริการตั้งศูนย์รถเก๋ง กระบะทุกประเภท รวมถึงถ่วงล้อรถยนต์เวลาที่คุณขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วพวงมาลัยสั่น นอกจากนี้เรายังให้บริการตั้งศูนย์ล้อและเปลี่ยนยางรถยนต์อีกด้วย (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาพุทธมณฑลสาย 4)ถ้ารถคุณมีอาการเหล่านี้ ควรทำการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ หรือเปลี่ยนยางรถยนต์ทันที

เวลารถวิ่งแล้วกินซ้ายกินขวา หรือพวงมาลัยไม่ได้ศูนย์
ล้อรถยนต์กินยางด้านนอก หรือด้านใน
เวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วพวงมาลัยสั่น
ยางรถยนต์เดิมแตกลายงา
เนื้อยางแข็งไม่หยุ่นตัว หรือหน้ายางหมด

ทางศูนย์บริการสาขาพุทธมณฑลลสาย 4 มีบริการเติมลมยางธรรมดา และ ลมยางไนโตรเจน