Career

JOB OPENINGS

JOB DETAILS

เพศ :

ชาย

อายุ(ปี) :

21 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ไม่ระบุ

ประสบการณ์(ปี) :

ไม่ระบุ

อื่นๆ :

ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

Qualification

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานรอบคอบ ขยัน ไม่หยุดงานบ่อย สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

JOB DETAILS

เพศ :

ชาย

อายุ(ปี) :

21 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) :

อย่างน้อย 1 ปี

อื่นๆ :

สามารถใช้เครื่องมือวัด เช่น เวอร์เนีย ไมโคร หวีวัดเกลียวได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

Qualification

- ทดสอบและตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้าจากภายนอก / ชิ้นงานระหว่างผลิต หรือ ผลิตเสร็จแล้ว / ชิ้นงานขั้นตอนสุดท้าย
- บันทึกผลตรวจสอบและทดสอบ
- บันทึกผลข้อมูลของเสีย รวมถึงหาวิธีป้องกัน / แก้ไข
- ปฏิบัติงานตามคำสั่นผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน เดือนละ 1,000 บาท
- วันหยุดพักผ่อน
- เงินช่วยเหลือฌาปณกิจทายาทขั้นต้น และ วันลาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ของขวัญวันเกิด
- ส่วนลด 20% สินค้าและบริการ ของบริษัทฯ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น. ไม่บังคับทำโอที