Service

HEIGHT

โช้คอัพยกสูง

รถเดิมๆออกมาจากศูนย์ฯอาจไม่ตอบโจทย์ในการขับขี่ ทางศูนย์บริการ พี.เอ็น.เค. มีโช้คอัพสำหรับรถปิ๊คอัพที่ต้องการยกระดับและเสริมสมรรถนะการขับขี่ให้สูงขึ้น รวมถึงอะไหล่ประกอบช่วงล่างต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การยกสูงคงประสิทธิภาพ และ ไม่กระด้าง

โช้คอัพโหลด

เมื่อคุณมีความต้องการโหลดรถให้เตี้ยลง คุณสามารถเลือกวิธี โหลดตัดสปริง หรือ เปลี่ยนโช้คอัพ พร้อมอะไหล่ประกอบช่วงล่างอื่น เช่น โตงเตง และ สาแหรก เพื่อให้รถของท่านได้ระดับความสูง-ต่ำที่ต้องการ โดยสมรรถนะการขับขี่ยังคงเดิม หรือ หนึบขึ้นกว่าเดิม

ติดแก๊ส

ปัญหาสุดคลาสสิคหลังจากการติดตั้งถังแก๊ส คือ อาการรถท้ายห้อย ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งแผ่นเสริมสเปเซอร์โช้คอัพหลัง และ ปรับเพิ่มความหนืดโช้คอัพเพื่อรองรับน้ำหนักถังแก๊สที่เพิ่มขึ้น