News & Promotion

ศูนย์บริการ พุทธมณฑลสาย 4 เปิดทำการวันอาทิตย์แล้ว!

ศูนย์บริการ พุทธมณฑลสาย 4 เปิดทำการวันอาทิตย์แล้ว!
วันอาทิตย์ลูกค้าสามารถมาใช้บริการ ซ่อม/แก้ไข/เปลี่ยนใหม่ โช๊คอัพ,ช่วงล่าง และ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ
ได้ที่ สาขาพุทธมณฑลสาย 4  เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00-17.00 น.จ้า
โทรนัดจองคิวได้ที่ 02-4292070 
หรือ Line: @pnkcarservice